www.www.rembet.pl

 

  OFERTA   >   MATERIAŁY BUDOWLANE   >  ELEMENTY STROPOWE > STROPY TERIVA  STROP TERIVA 6,0

 

 

 

 

Przeznaczenie stropu Rodzaj stropu Ropiętość stropu [m] Osiowy rozstaw belek [m] Wysokość kontrukcyjna stropu Grubość nadbetonu [mm] Ciężar konstrukcji stropu [kN/m2]
Budownictwo użyteczności publicznej TERIVA 6,0 1,4÷7,8 0,45 0,34 40 4,0

 

Strop Teriva 6,0 stosowany w budownictwie użyteczności publicznej, rozpiętość stropu 1,4 -7,8m.(produkujemy na zamówienie belki dł. od 0,9 m)

Ilość belek, pustaków i betonu układanego na budowie niezbędna do wykonania 1 m2 stropu

 

Rodzaj stropu Belki [m] Pustaki [szt.] Beton monolityczny*) [m3]
TERIVA 6,0 2,22 9,3 0,097

*) bez betonu w żebrach rozdzielczych, wieńcach i innych elementów stropu wykonywanych z betonu monolitycznego
 

Liczba podpór montażowych wynosi:

Przy rozpiętościach modularnych stropu 5,4 – 6,0 m i 6,0-7,8 m ujemna strzałka wygięcia belki w środku rozpiętości wynosi 2 cm. Ciężar powyżej ciężar własny konstrukcji 4,0 kN/m2
Pustaków nie należy układać na podporach, na których opierają się belki stropowe. 

 

Zakres stosowania siatek płaskich i zginanych

 

Rodzaj stropu Rozpiętość stropu [m], przy, której są stosowane
siatki płaskie siatki zaginane
Teriva 6,0 <7,6 >7,6

 

 

Układanie siatek płaskich oraz siatek zaginanych powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją Techniczno-Roboczą.

 

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA 6,0


Dla każdej rozpiętości stropu należy przewidzieć zbrojenie podporowe w postaci siatek płaskich lub zaginanych. Dokładne wytyczne stosowania zbrojenia podporowego są dostępne w instrukcji montażu stropów TERIVA oraz Dokumentacji Techniczno-Roboczej.

 

W naszej ofercie posiadamy pustaki żużlowe jak i keramzytowe. Przeznaczone są do wykonywania stropów gęstożebrowych o rozstawie osiowym belek 45 cm
Pustaki stropowe Teriva 6,0-2 produkowane wg. PN-B 19504:2004 Stropy gęstożebrowe zespolone.
Pustak Teriva 6,0-2 ma następujące wymiary: 240(dł.)x370(szer.)x300(wys.)mm.

 

 

W naszej ofercie posiadamy betonowe kształtki wieńcowe Typu L i Typu C, które zastępują deskowanie wieńcy stropowych co ułatwia i znacznie skraca czas montażu stropów Teriva

 

Belki stropowe

 

 

W przypadku rozpiętości od 6,0- 7,2 m warunkiem jest zastosowanie stropu minimum dwuprzęsłowego oraz podwójnego belkowania.
 

 

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA 6,0

 

Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu. W zależności od umiejscowienia belek w stropie stosuje się odpowiednio

 

zbrojenie zaginane typu I :

 

oraz zbrojenie typu II:

 

W naszej ofercie posiadamy pustaki żużlowe jak i keramzytowe. Przeznaczone są do wykonywania stropów gęstożebrowych o rozstawie osiowym belek 45 cm. Pustaki stropowe Teriva 6,0 produkowane wg PN-B 19504 Stropy gęstożebrowe zespolone. Pustaki Pustak Teriva Nova ma następujące wymiary: 240(dł.)x370(szer.)x300(wys.)mm.

 

W naszej ofercie posiadamy betonowe kształtki wieńcowe Typu L i Typu C, które zastępują deskowanie wieńcy stropowych co ułatwia i znacznie skraca czas montażu stropów Teriva.


 

Kształtki wieńcowe z betonu kruszywowego klasy C20/25 stosowane do wykonywania wieńców stropowych w stropach gęstożebrowych typu TERIVA oraz płytowych typu FILIGRAN,

 

 

 

 

 

UWAGA: Nie zaleca się wykonywania tynków gipsowych bezpośrednio na powierzchni pustaków żużlobetonowych/keramzytobetonowych, należy wcześniej wykonać obrzut cementowy lub cementowo-wapienny.

 

 

Pustak teriva II 6,0-1 żużlobetonowy (pobierz)

Pustak teriva II 6,0-1 keramzytowy (pobierz)

Belki teriva 6,0 (pobierz)

 

 

Betoniarnia REMBET yes

https://www.facebook.com/Betoniarnia-Rembet-1328048390546664/

© 2015 Betoniarnia Rembet. Wszelkie prawa zastrzeżone

ZPUH Rembet sp.zo.o.
ul. Przemysłowa 3
63-600 Kępno

 

Telefon: (62) 7824335
Telefon komórkowy: 500 107 324
Faks: (62) 7820172

 Powered by: www.cdx.pl