Płyty stropowe WPS

Płyty WPS to element stropów gęstożebrowych, gdzie elementami nośnymi są zazwyczaj belki stalowe, a wypełnieniem betonowe płyty WPS.

Strop WPS jest stosowany przede wszystkim w obiektach remontowanych lub modernizowanych. Można nim zastąpić strop drewniany wstawiając w miejsce drewnianych legarów stalowe belki.


Płyty produkowane są z betonu klasy C20/25 wg normy PN-EN 13369:2005, PN-EN 13369:2005/A1:2008 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu

- Długość produkowanych elementów - 100, 110, 120, 130, 140, 150 cm

- Grubość płyt - 8 cm

- Szerokość - 40 cm


Rysunki i zdjęcia

plyta-wps płyta stropowa